Ga naar de inhoud

Advies

Durft u vooruit te kijken?
Wat zijn uw dromen, wensen, zorgen?
Nu en straks na pensionering van u of uw partner?
En weet u hoe u ervoor staat bij ontslag? Bij arbeidsongeschiktheid?
Wat is de situatie na overlijden van u of uw partner?

De meeste vragen zijn moeilijk om over na te denken.
Maar als u het tijdig doet met de juiste coaching kunt u veel meer bereiken. Als u uw zaken goed geregeld heeft geeft dat bovendien gemoedsrust.

Als u overzicht heeft kunt u pas verder kijken:
• Kunnen we dat huis kopen?
• Kan ik of mijn partner eerder stoppen met werken?
• Is het interessant om te schenken aan uw kinderen?
• Is het verstandig een testament op te stellen? Of een bestaand testament te veranderen?

Het netwerk van Irene van Rijn bestaat onder andere uit notarissen, verzekeringsadviseurs, belastingadviseurs, accountants en advocaten.

Overzicht-geeft-inzicht

LinkedIn

LinkedIn